Khwab NamaMeem

Khwab mein Manjam Najomi Dekhnay Ki Tabeer

Advertisement

manjam-najomi

Khwab mein Manjam Najomi Dekhnay Ki Tabeer

hazrat ibne sereen ramhatullah alaihi ne farmaya hai, agar dekhe keh najomi howa hai to daleel hai keh bazurgon aur badshah kay nazdeek izzat paega aur us ka martaba ziada hoga lekin jhooti aur mahaal baten kahega, khaas kar agar khawab mein bhi ahkam najoom ki baat kahi hai.

hazrat ibrahim karmani rahmatullah alaihi ne farmaya hai agar dekhe keh ilm najoom haibat aflak ki baten karta hai to daleel hai keh badshah aur baray log us ki izzat karengy agar dekhe keh ahkam najoom ki baten karta hai to us ki taveel bay hurmati dekhna aur jhoot bolna hai.

Advertisement

Leave a Reply

Back to top button